Eğitim öğretim bilgi ve eğlence siteniz
 • Yepyeni tasarim
 • Yüzlerce Ders sayfasi
 • Ve güncellenen Videolar
 • Tesekkür et

  Forumdan bulamadiginiz dersleri isteyebilirsiniz.

  Foruma git  DERS-ÖDEV

  5.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve Ahlak Bilgisi Dersi

  5.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2. Sınav Soruları


  Adı:Dersimiz.Com

  Soyadı:

  Sınıf:

  Numara:
   
  PUAN:


  1-) Kuran’daki kıssalarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


  a) Kuran’daki kıssalar konuların daha iyi anlaşılmasını amaçlar.
   
  b) Kıssalarda sadece örnek alabileceğimiz bölümler anlatılmıştır.
   
  c) Kıssalardan ders almamız amaçlanmıştır.
   
  d) Her peygamberin hayatı geniş bir şekilde anlatılmıştır.
   
   
   
  2-) Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve onun çevresindeki yerleri ziyaret ederek yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
   
   
   
        A) Sadaka                   B) Hac                     

        C) Zekat                     D) Fitre
   
   

  Yüce Allah için bir çiçeği yaratmak ile bütün çiçekleri yaratmak aynı kolaylıktadır.   Yüce Allah için zorluk diye bir şey yoktur. Allah bir şeyin olmasını dilediğinde “ol” demesi yeterlidir.
   
    
  3-)  Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
   
  A-) Allah’ın her şeye gücü yeter.         

   B-) Allah’ın her istediği olur.
   
  C-) Allah için zorluk yoktur.                

  D-) Allah kimseye haksızlık yapmaz.
   
   
  4-) Biz biliyoruz ki her resim bir ressam tarafından yapılmıştır. Üzerinde oturduğumuz sıranın, evimizin, okulumuzun da bir ustası, bir yapanı vardır.      Bu kadar basit şeyler bile kendiliğinden oluşamıyorsa bu kadar mükemmel evren nasıl oluşmuştur?
   
  A-) Kendiliğinden oluşmuştur.                    

  B-) Evren zaten hep vardı.
   
  C-) Evreni ve her şeyi Allah yaratmıştır.     

  D-) Tesadüfen oluşmuştur.
   
   
  Aklımızdan geçirdiklerimizi bilen, her yaptığımızı gören ve her söylediğimizi duyan Yüce Allah kuşkusuz bizimle beraberdir. Bu inanç bizi ahlaklı olmaya zorlar. Sürekli iyilik yapmamızı sağlar.
   
  5-) Verilen bu bilgilerden aşağıdaki hangi sonuç çıkarılamaz?
   
  A-) Allah bizimle beraberdir.                     

   B-) Allah herşeyi görür.
   
  C-) Allah’ın sürekli bizi gördüğünü bilen insan davranışlarına dikkat eder.
   
  D-) Aklımızdan geçenleri kimse bilemez.
   

  İslam’da en önemli şey tevhid (Allah’ın birliği) inancıdır. Bir kul Allah’a ibadet veya dua ederken aracısız etmesi gerekir. Fatiha suresinde bu durum şöyle bildirilir:“Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.”Ağaçlara bez bağlamak, büyücülere, falcılara gitmek tevhid inancına terstir.
   
  6-) Yukarıdaki parçada hangisine değinilmemiştir?
   
  A-) Allah’ın birliğine inanmak en önemli şeydir.
   
  B-) Fatiha suresi her namazda okunmalıdır.
   
  C-) Büyücülük, falcılık İslam’da yasaktır.
   
  D-) Allah ile kul arasına aracı girmemelidir
   
    
  7-) Kur'an-ı Kerim'de: "Kitapta ibrahim'i de an.Gerçekten O son derece dürüst bir kimse, bir peygamber idi." Başka bir ayette de "Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz O doğru sözlü bir kimse, bir nebi idi..." buyrulmaktadir.
   
       Verilen ayetlerde peygamberlerin özelliklerinden hangisine işaret edilmektedir?
   
   
   
      A)Akıllı ve zeki olma         B)Tebliğ etme
   
       C)Doğru sözlü olma          D)Hoşgörülü olma
   
   
   
  8-) Çevremize bir göz atalım. Çeşit çeşit bitkiler, renk renk çiçekler bizi kuşatıyor. Arı bizim için bal yapıyor. Suyun buharlaşması ve yağmurun yağması belli bir dengede oluyor. Adeta tüm evren birlik olmuş bize hizmet ediyor. Tüm bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki hangi en kapsamlı sonuca ulaşabiliriz?
   
  A-) Bütün gök cisimlerinin olduğu yere evren denir.
   
  B-) Evrende mükemmel bir düzen vardır.
   
  C-) Yeryüzüne düşen su miktarı ile yeryüzünden buharlaşan su miktarı birbirine çok yakındır.
   
  D-) Evrende her şey insan içindir.
   
   
   
  9-) Camilerde imamların namaz kıldırdıkları yer aşağıdakilerden hangisidir?
   
  A) Mihrap      B) Kürsü   C) Minare          D) Minber
   
   
   
  10-) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır
   
  a) Namaz-------- Dinin temeli                                  

  b) Zekat ----------Malı temizleyen ve bereketlendiren                                              

  c) Oruç -----------Sabrın yarısı                                                                                

  d) Hac --------------İmanın şartı
   
   
   
  11-) Defterindeki cami resmine bakan Elif ; caminin üst kısmındaki yuvarlak kısım ….…………… , caminin yanında uzun ve sivri yapı …………….….., ve cami dışında abdest almak için ayrılmış yere .…………. denir diye yazmıştı.
   
      Sırasıyla boşluklar nasıl tamamlanmalıdır?               

  A)      Minare—Şerefe—Kubbe
   
  B)       Kubbe—Minare—Şadırvan
   
  C)      Şadırvan—Minare—Kubbe
   
  D)      Kubbe—Şerefe—Minare
   
  12-) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
   
  A)      Cuma namazı……....Farz
   
  B)       Sabah namazı ….….Farz
   
  C)      Teravih namazı….…Sünnet
   
  D)      Bayram namazı……. Sünnet
   

       1- Allah bazen benimle beraberdir                                     

       2- Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur           

       3- Allah’ı hiçbir şeye benzemez
   
  13-)Yukarıdakilerden kaç tanesi Allah ile ilgili doğru bir      ifadedir?
   
    A) Sadece 2                         B) 1 ve 2                         

   C) 1 ve 3                             D) 2 ve 3
   
   
   
  “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve göğün düzeni kesinlikle bozulup gitmişti…” (Enbiya suresi, 22. ayet)
   
  14-)   Yukarıdaki ayette verilen esas düşünce nedir?
   
  A) Evrendeki hiçbir şeyin kendiliğinden var olmadığı
   
  B) Allah’tan başka tanrı olmadığı
   
  C) Allah’ın dualarımızı işittiği
   
  D) Allah’ın her şeyi bildiği
   
         


        I- Allah’a şükür göstergesidir.
   
            II- Kulluk görevi için yapılır.
   
           III- İnsanların sevgisini kazanmak için yapılır.
   
   15-) Yukarıda verilen cümlelerden hangisi
   
        İbadetlerle ilgili olarak yanlıştır?
   
      A) Sadece I                              B) I ve II
   
      C) II ve III                               D) Sadece III
   
   
   
  16-) Allah'ın emirlerini yerine getirip, kulluk yapmaya ne denir?
   
  a) Namaz          b) İbadet       c) Niyet       d) Secde
   
   
   
  17-) Peygamberimizin söz ve davranışlara ne ad verilir?
   
        a) Sünnet                b) Sadaka                            

        c) Farz                    d) Vacip
   
  18-) Aşağıdakilerden hangisi farz bir ibadet değildir?
   
       a) Beş vakit namaz           b) Oruç                        

       c) Kurban kesmek             d) Zekat vermek
   
   
   
   
   
  19-) Namaz ibadeti düşünüldüğünde hangisi doğrudur?
   
  a) Namaz sadece evde kılınır.
   
  b) Namaz cemaatle ve sadece camide kılınır.
   
  c) Namaz kılabilmek için Kâbe’ye gitmeliyiz.
   
  d)Namaz temiz olmak şartıyla yeryüzünün her yerinde kılınır.                          

  20-)   Mal ile yapılan ibadettir.Zengin ve yoksul kimseler arasında kardeşlik ve sevgi duygularını geliştirir. Bireyleri birbirine yaklaştırır. Zenginler her yıl mallarının kırkta birini veriler.   Paragrafta konu edilen ibadet hangisidir?

        a) Namaz                b) Hac                                  

        c) Oruç                    d) Zekat
   
   
   
  21-) Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal alanlardan olan camilerde yapılması uygun olmayan bir davranıştır?
   
  a-) Yüksek sesle konuşmak                  
   
  b-) Camilerin çevresini temiz tutmak
   
  c-) Camiye temiz giysili olarak gelmek    

  d-) Camilerin içini temiz tutmak
   
   
   
  22-) Allah tarihte her millete bir peygamber göndermiştir. İlk peygamber …..…………, son peygamber …………………. dır. Bu ikisi arasında pek çok peygamber gelip geçmiştir.Boşluğa sırasıyla hangi isimler gelmelidir?
   
          A) Hz.Adem……………….Hz. Musa        

          B) Hz. Adem………………Hz.Muhammed
   
          C) Hz. Nuh………………..Hz. İbrahim     

          D) Hz.Muhammed……. ..Hz.İsa
   
   
   
  23-)Kur’an’daki kıssaları üç gruba ayırabiliriz. Aşağıdakiler den hangisi bunların içinde yer almaz?
   
  A)      Peygamberlerin kıssaları
   
  B)       Peygamber olmayanların kıssaları
   
  C)      Geçmişteki bazı toplumların kıssaları
   
  D)      Allah’ın seçtiği toplumların kıssaları
   
   
   
  24-)Aşağıdaki caminin bölümlerinden hangisi yanlıştır?
   
  A)      Minare: Ezan okunan yer
   
  B)      Şadırvan: Abdest alınan yer
   
  C)      Mihrap: İmamın namaz kıldırdığı yer
   
  D)     Kürsü: Hutbe okunan
   
   
   
  25-Ettehiyyatü duasını yazınız.Bismillahirrahmanirrahim. Allahüekber.Ettehiyyatü lillahi vessalavatü vet…………………
   
  …..........................
   
   
   
                 NOT: Sorular 4’er Puandır.

   DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUZ ... 5. SINIF II. DÖNEM I. YAZILISI. HARUN KAPSAL .... 4-5-6-7-8.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILILARI (CEVAP ANAHTARLI, SİTEMİZDEN; İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ MÜFREDATINA GÖRE ... 5. 6. 7. VE 8. SINIF ÜNİTE SORULARI GÜNCELLENEREK SİTEMİZE EKLENMİŞTİR, 5.SINIF DİN KÜLTÜR VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2.DÖNEM 2.SINAVI. 3. 5.SINIF DİN KÜLTÜR VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.DÖNEM 2.SINAVI (5 .SINIF) 5.SINIF DİN KÜLTÜR, 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI İNDİR İNDİR,5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

  | DERSLER-ÖDEVLER | DERS VİDEOLARI | TÜRKÇE | FEN BİYOLOJİ | SOSYAL BİLGİLER | MATEMATİK | İNGİLİZCE | ATATÜRK TARİHİ | CUMHURİYET TARİHİ | İSLAM TARİHÇESİ | OSMANLI DESTANI | 4.SINIF MATEMATİK | 5.SINIF MATEMATİK | 6.SINIF MATEMATİK | 7.SINIF MATEMATİK | 8.SINIF MATEMATİK | KLİPLER VİDEOLAR | BİLMECE BULMACA | TEKERLEMELER | ANİMASYONLAR | ÇİZGİ FİLM İZLE | FIKRALAR | MASAL OKU DİNLE | AŞK HİKAYELERİ | İLGİNÇ RESİMLER | ÇOCUK OYUNLARI | RAW-SMACKDON

  BUGÜN 31 ziyaretçi (52 klik) KİŞİ BURAYA UĞRADI !
  Dostlarım ktunnel Yemek tarifleri Çocuk hastalıkları

  Ne nasıl yapılır izle

  Google PageRank Checker Powered by MyPagerank.Net
  Ödev Ders ödev Ödev Yahoo bot last visit powered
      by MyPagerank.Net Msn bot last
      visit powered by MyPagerank.Net Toplist

  Bize Katılın Habersiz Kalmayın !

  => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=