Eğitim öğretim bilgi ve eğlence siteniz
 • Yepyeni tasarim
 • Yüzlerce Ders sayfasi
 • Ve güncellenen Videolar
 • Tesekkür et

  Forumdan bulamadiginiz dersleri isteyebilirsiniz.

  Foruma git  DERS-ÖDEV

  TEKERLEME ,TEKERLEMELER ,EN GÜZEL TEKERLEMELER,GÜZEL TEKERLEMELER, ZOR TEKERLEMELER, İLGİNÇ TEKERLEMELER, SAYFAMIZDA KISA TEKERLEMELERİ, KOMİK TEKERLEMELERİ VE MASAL TEKERLEMELERİ

  TEKERLEME ,TEKERLEMELER ,EN GÜZEL TEKERLEMELER,GÜZEL TEKERLEMELER, ZOR TEKERLEMELER, İLGİNÇ TEKERLEMELER, SAYFAMIZDA KISA TEKERLEMELERİ, KOMİK TEKERLEMELERİ VE MASAL TEKERLEMELERİ
  AT

  Akşam ver yemini,
  Sabah gever gemini.
  Hizmet için can atar,
  Tozu dumana katar.
  Kır atıma binerim,
  Dere tepe giderim.

  ELMA

  Elma dalını eğmiş,
  Eğmiş te yer değmiş.
  Dilim dilim soyarım,
  Bir tabağa koyarım.
  Elma yiyen allanır,
  Ağzı dili ballanır.

                

  PERŞEMBE


  Evelemez develemez,

  Deve kuşu kovalamaz.

  Yanakları pembe pembe,

  Oynar her gün körebe.

  Haftada bir kerecik,

  Ebe olur Perşembe.  EL EL EPENEK

  El el epenek
  Elden düşen kepenek

  Kepeneğin yarısı
  Keloğlan'ın karısı  MASAL TEKERLEMESİ

   Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde deve tellal, pire berber iken... Ben bağda üzüm bekler,derede odun yükler iken, bir varmış bir yokmuş...masalın yalanı mı olurmuş.o yalan bu yalan, fili yuttu bir yılan...bu da mı yalan?derken;sabahleyin erken, keçiler koyunları traş ederken,tahta kurusu saz çalar, sıçan cirit atar iken,çıkmış bir kocakarı ortaya...en sonunda açmış ağzını yummuş gözünü.bir laf etmiş, bir laf etmiş... Bakalım ne laflar etmiş...
    

  ?TEKERLEME NEDİR?

  Sözlüklerde "ağızda yuvarlanan söz, saçma sapan söz, eşsesli kelimelerle kurulu konuşma" anlamlarına gelen tekerleme masal, hikaye, bilmece, halk tiyatrosu gibi bazı edebi türler içinde veya bağımsız olarak söylenen ölçülü ve kafiyeli sözlerdir.

  Çokluk çocuk folklorunda hoşça vakit geçirmek, konuşma kabiliyeti kazanmak, oyunlarda eş ve ebe seçmek için bu yola başvurulur. Masal tekerlemesi, oyun tekerlemesi gibi adlar alırlar. En çok çocuk oyunlarında, masalların baş, orta ve sonunda söylenirler. Yöreye göre değişik isimle de söylenirler. Doğu Anadolu’da döşeme, Güney Anadolu’da sayışma denir. Karagöz ve ortaoyununda muhavere, çocuk oyununda ebe, çıkarmada ise sayışma diyebiliriz. Türk edebiyatında ilk tekerleme örneklerine XI. yüzyıldan itibaren rastlanır. Divanü Lügati’t Türk’te bazı tekerlemeler

  tekerlemeler

  1.Bir berber bir berbere bre berber beri gel diye bar bar bağırmış.

  Bizde bize biz derler, sizde bize ne derler?

  Gül dibi bülbül dili gibi,gül dibi bülbül dili.

  2.Pireli peyniri perhizli pireler tepelerse pireli peynirler de pır pır pervaz ederler.

  3.Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın,kapı gıcırdatıcılardan mısın?Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım, ne kapı gıcırdatıcılardanım.

  4.Çatalca’da topal çoban çatal yapıp çatal satar,nesi için çatalca da topal çoban çatal yapıp çatal satar?Kârı için çatalca da topal çoban çatal yapıp çatal satar. Üç tunç tas kayısı hoşafı.

  5.Dört deryanın deresini dört dergahın derbendine devrederlerse,dört deryadan dört dert,dört dergahtan dört dev çıkar. Paşa tası ile beş has tas kayısı hoşafı. Zaman saman satar, saman zaman satar.

  6.Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür.Takatukacı takatukaları takatukalamam derse takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al da gel.

  7.Nankör nalbant nalları nallamalı mı,nallamamalı mı?

  Az kaz, uz kaz, boyunca kaz.

  8.İşlek işlemeci,işlemeli işleri işlikte işleyerek işletmeciye işyerinde izletti.

  9.Ilgarcı ılgar,ılgıngillerin ılgancırı ılgalayarak,ılgıt ılgıt ılgılardı.

  10.Pısırık pırlak pırnallıklarda pırnallanırken pılı pırtısını pısırık pıtraklara pıtır pıtır pırtlattı.

  11.Üçüncü üçkağıtçı,üçetek üçleşerek üç teker arabayla süzüm süzüm süzülen süzgeçleri süzdü.

  12.Kırk kırık küp, kırkının da kulpu kırık kara küp.A be kuru dayı ne kuru sarı darı bu darı ,a be kuru dayı.

  Şu odayı badanalamalı mı,yoksa badanalamamalı mı?


  13.Sen seni bil,sen seni,bil sen seni,bil sen seni,sen seni bilmezsen patlatırlar enseni.


  14.Şu karşıda bir dal,dal sarkar kartal kalkar,kartal kalkar dal sarkar,dal kalkar kantar tartar.


  15.Şu köşe yaz köşesi,şu köşe kış köşesi,ortadaki su şişesi.

  Şiş şişeyi şişlemiş,şişe kesişe kiş demiş.

  Elalem aladana aldı aladanalandı da biz bir aladana alıp da aladanalanamadık.


  16.Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?Bu yoğurdu mayalamalı da mı saklamalı, mayalamamalı da mı saklamalı?


  17.Sizin damda var,beş boz başlı beş boz ördek,
  Değirmene girdi köpek,

  Bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek,
  Değirmenci çaldı kötek.

  Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek
  Hem kepek yedi köpek,

  Bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe,
  Hem kötek yedi köpek.

  Siz de bizcileyin beş boz başlı beş boz ördek misiniz,demiş.


  18.Bir tarlaya kemeken ekmişler.İki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış.Biri erkek kürkü yırtık kel kör kirpi,öteki dişi kürkü yırtık kel kör kirpi.Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü,kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne;kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü,kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürküne eklemişler.


  19.Getirince el getirir,yel getirir,sel getirir;götürünce el götürür,yel götürür,sel götürür.


  20.Bu mum, umumumuzun mumu.  Bu tesbihi imamelemeli mi, imamelememeli mi?
  Gönderen:ksantippe

  kırık kanatlılardan kırklarelili kırkayak kıkırdayarak kırık karak yerken kırık kanadına kırıntılar döküldü
  Gönderen : ömer köksal

  ÇATALCA
  ÇATALCA'DA TOPAL ÇOBAN ÇATAL YAPIP ÇATAL SATAR,NESİ İÇİN ÇATALCA'DA TOPAL ÇOBAN ÇATAL YAPIP ÇATAL SATAR?KARI İÇİN ÇATALCA'DA TOPAL ÇOBAN ÇATAL YAPIP ÇATAL SATAR
  Gönderen : ÖMER FARUK ÇİFTÇİ

  çekoslavak
  çekoslavakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?

  elma attım denize
  elma attım denize geliyor yüze yüze ben vuruldum filize filiz akın cüneyit akın kın kın kın kına gecesi si si si simitçi çi çi çi çiğ köfte te te te televizyon yon yon yon yonca ecerimik mik mik mik miki fare re re re reklamlar  HANIM KIZI

  Çan çan çikolata,
  Hani bize limonata?
  Limonata bitti,
  Hanım kızı gitti.
  Nereye gitti?
  İstanbul'a gitti.
  İstanbul'da ne yapacak?
  Terlik pabuç alacak.
  Terliği pabucu ne yapacak?
  Düğünlerde,
  Şıngır mıngır oynayacak.

  OOOO


  OOOO O piti piti,
  Fay makarina içi may,
  İki may may may,
  Anne kay kay kay,
  Bunca ebi ebi ebi,
  Bunca lis lis lis
  ASTİNOLİS

   

  MISTIK

  Mustafa, Mıstık,
  Arabaya kıstık,
  Üç mum yaktık,
  Seyrine baktık.

   

  ÇOCUK

  Bir gün bir gün bir çocuk
  Eve de gelmiş kimse yok
  Açmış bakmış dolabı
  Şekerde sanmış ilacı
  Yemiş yemiş bitirmiş
  Akşama sancı başlamış
  Kıvrım kıvrım kıvranmış
  Yaptığından utanmış
   

  ÇEKİRDEKÇİ ÇETİN


  çekirdekçi çetinin
  çekoslavak çevirmeni
  çelik gibi çekmecenin
  çengelini çevirmedi

  TOP

  Bir iki üç
  Söylemesi güç
  Sana verdim bir elma
  Adını koydum Fatma
  Hop hop hop
  Bir büyük altın top

   

  LEYLEK

  Leylek leylek havada,
  Yumurtası tavada,
  Gel bizim hayata,
  Hayat kapısı kilitli,
  Leyleğin başı bitli.

   

  DEDE

  Altı kere altı otuz altı
  Dedemin sakalı yolda kaldı
  Sakalını aldı dereye attı
  Dedem sakalsız kaldı
    

   

  ÖRDEK

  Çık çıkalım
  Çayıra
  Yem verelim
  Ördeğe
  Ördek yemi yemeden
  Ciyak miyak
  Demeden
  Aldım baktım
  Kimi çıkardım
   

  KOMŞU

  Komşu komşu huu...
  Sırtındaki ne?
  Arpa
  Kaça sattın
  Kırka
  Eve ne aldın?
  Hırka
  Çocuğa ne aldın ?
  Halka

  KUZU


  Kuzu kuzu mee
  Bin tepeme
  Haydi gidelim
  Hacı dedeme
  Hacı dedem hasta
  Mendili bohça
  Kendisi hoca

   

  ADEM MADENDE

  adem madene inmiş adem madende badem yemiş madem adem madende badem yemiş niye bize getirmemiş

   

  SARIMSAK

  Şu yoğurdu
  Sarımsaklasakda mı saklasak?
  Sarımsaklamasakda mı saklasak?

   

  PATLICAN-2


  Pa pa patlıcan
  Patlasın senin kocan
  Şişko şişko biberler
  Tramvaya binerler
  Elmalar yedi buçuk
  Yesinler çoluk çocuk
  Karpuz kestim kan çıktı
  Ayşe oyundan çıktı

   

  TAVŞAN

  Kapıdan tavşan geçti mi?
  Geçti
  Tuttun mu?
  Tuttum
  Kestin mi?
  Kestim
  Tuzladım mı?
  Tuzladım
  Pişirdin mi?
  Pişirdim
  Bana ayırdın mı?
  Ayırdım
  Hangi dolaba koydun?
  Çık çık dolaba koydum
  Haydi al getir
  Getiremem
  Neden getirimezsin?
  Kara kediler yemiş.
  Vayı vay, miyav

  TEKERLEME ,TEKERLEMELER ,EN GÜZEL TEKERLEMELER,GÜZEL TEKERLEMELER, ZOR TEKERLEMELER, İLGİNÇ TEKERLEMELER, SAYFAMIZDA KISA TEKERLEMELERİ, KOMİK TEKERLEMELERİ VE MASAL TEKERLEMELERİDERSLER-ÖDEVLER | DERS VİDEOLARI | TÜRKÇE | FEN BİYOLOJİ | SOSYAL BİLGİLER | MATEMATİK | İNGİLİZCE | ATATÜRK TARİHİ | CUMHURİYET TARİHİ | İSLAM TARİHÇESİ | OSMANLI DESTANI | 4.SINIF MATEMATİK | 5.SINIF MATEMATİK | 6.SINIF MATEMATİK | 7.SINIF MATEMATİK | 8.SINIF MATEMATİK | KLİPLER VİDEOLAR | BİLMECE BULMACA | TEKERLEMELER | ANİMASYONLAR | ÇİZGİ FİLM İZLE | FIKRALAR | MASAL OKU DİNLE | AŞK HİKAYELERİ | İLGİNÇ RESİMLER | ÇOCUK OYUNLARI | RAW-SMACKDON
  BUGÜN 31 ziyaretçi (53 klik) KİŞİ BURAYA UĞRADI !
  Dostlarım ktunnel Yemek tarifleri Çocuk hastalıkları

  Ne nasıl yapılır izle

  Google PageRank Checker Powered by MyPagerank.Net
  Ödev Ders ödev Ödev Yahoo bot last visit powered
      by MyPagerank.Net Msn bot last
      visit powered by MyPagerank.Net Toplist

  Bize Katılın Habersiz Kalmayın !

  => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=